FILOZOFIA

ETAPY SZKOLENIA ORAZ ZASADY FUNKCJONOWANIA
W AG SZKÓŁKI PIŁKARSKIE

PIERWSZY KROK: 4-6 LAT

– wprowadzenie do funkcjonowania w grupie

– zbudowanie poczucia przynależności do drużyny

– wyrobienie świadomości systematycznego udziału w zajęciach

ORGANIZACJA:

– treningi: 2 x 1h 15 min

– sezon zimowy: listopad-marzec

– sezon letni: kwiecień- październik

CO NAS CZEKA:

– mini turnieje piłkarskie i festyny

– wspólne wyjścia na mecze Arki

– obozy integracyjne z rodzicami (Mini Mistrzostwa)

ZASADY I REGUŁY FUNKCJONOWANIA W DRUŻYNIE: 7-8 LAT

– szacunek do trenerów, kolegów i koleżanek z drużyny

– zaangażowanie w harmonijne funkcjonowanie drużyny

– koncentracja na wykonywaniu zadań podczas zajęć

ORGANIZACJA:

– treningi 2x 1h 15min

– sezon zimowy: listopad-marzec

– sezon letni: marzec-listopad

– obozy integracyjne z rodzicami(Mini Mistrzostwa)

– półkolonie

– obozy piłkarskie

CO NAS CZEKA:

– testy piłkarskie

– podział na grupy treningowe

– wewnętrzne turnieje wszystkich ośrodków

– turniej TLM

– udział w rozgrywkach OZPN-u reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

PIŁKARSKIE NAWYKI: 9-10 LAT

– Podporządkowanie się wartości nadrzędnej- piłka nożna jest grą zespołową, dobro drużyny jest najważniejsze.

– Pozytywna komunikacja wewnątrz drużyny podczas treningów i zawodów- jeden za wszystkich , wszyscy za jednego.

– Poczucie satysfakcji z pełnego zaangażowania w zajęcia treningowe- jedyną gwarancją rozwoju jest ciężka praca.

– Bezkompromisowe zaangażowanie podczas meczu-zawsze możesz przegrać, ale tylko gdy zostawisz serce na boisku.

– Dążenie do zwycięstwa- gra w piłkę jest zabawą, bawmy się w wygrywanie.

ORGANIZACJA:

– treningi 2x 1h 15 min

– dodatkowy trening reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

– sezon zimowy: grudzień-marzec

– sezon letni: marzec-listopad

– półkolonie

– obozy piłkarskie

CO NAS CZEKA:

– testy piłkarskie

– podział na grupy treningowe

– wewnętrzne turnieje ośrodków

– turniej TLM

– udział w rozgrywkach OZPN-u reprezentacji AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

PROGRES: 11-14 LAT

– budowanie świadomości swoich dobrych i złych stron.

– zaakceptowanie swoich słabości i konsekwentna praca nad ich zniwelowaniem.

– doskonalenie swoich mocnych stron.

– budowanie pewności i wiary w swoje umiejętności.

– wykorzystywanie presji do pozytywnych reakcji.

ORGANIZACJA:

– selekcja zawodników do drużyn SI ARKA i SALOS RUMIA

– treningi w w/w drużynach

– treningi 4x 1h 30 min

WEWNĘTRZNE TURNIEJE OŚRODKÓW

– Turniej wewnętrzny odbywający się raz w miesiącu, w którym udział bierze każda filia w kategoriach wiekowych u-7, u-8, u-9, u-10.

TESTY PIŁKARSKIE

– To zestaw kilku ćwiczeń ogólnosprawnościowych oraz piłkarskich wraz z mini meczami ocenianymi przez Trenerów ośrodka.

PODZIAŁ NA GRUPY TRENINGOWE

– Podział na bazie wyników testów piłkarskich oraz zachowania na dwie równolegle trenujące grupy treningowe. Podziału oraz rotacji między grupami

dokonuję Trener Koordynator ośrodka.

– TURNIEJ TLM- Turniej Twoja Liga Mistrzów, w którym udział biorą wszyscy zawodnicy ośrodków między 7-10 rokiem życia. Zawodnicy z ośrodków zostają przydzieleni do drużyny odpowiadającej zespołowi występującemu w rozgrywkach Ligi Mistrzów i 2 razy w miesiącu rywalizują w głównym ośrodku na Sportowej Checzy. Rozgrywki trwają od kwietnia do czerwca.

REPREZENTACJA AG SZKÓŁEK PIŁKARSKICH

– Drużyna tworzona z zawodników ze wszystkich ośrodków na bazie testów piłkarskich, turniejów wewnętrznych, turnieju TLM.

– Drużyna ma dodatkowy jeden trening w ciągu tygodnia oraz występuję w turniejach zewnętrznych oraz rozgrywkach OZPN-u.

SI ARKA GDYNIA

– stowarzyszenie inicjatywa Arka. Zespół z siedzibą na Witominie zajmujący się szkoleniem dzieci i młodzieży. Zespół do którego w 11 roku życia trafią najzdolniejsi zawodnicy ze wszystkich ośrodków.

SL SALOS RUMIA

– Stowarzyszenie lokalne zajmujące się szkoleniem dzieci i młodzieży z sekcją piłki nożnej utworzony na potrzeby kontynuacji szkolenia i udziału w rozgrywkach ligi pomorskiej. Zespół ściśle współpracujący z AG Szkółki Piłkarskie, SI Arka Gdynia, oraz SWSiEMP Arka Gdynia.

SELEKCJA ZAWODNIKÓW

– Etap w wieku 11 lat, w którym zawodnicy ośrodków będą wybierani do drużyn występujących w rozgrywkach ligi Pomorskiej:
SI Arka Gdynia oraz SALOS RUMIA.

ROZGRYWKI OZPN

– Turnieje organizowane przez Pomorski Związek Piłki Nożnej. OBOZY INTEGRACYJNE Z RODZICAMI ( MINI MISTRZOSTWA) – wyjazdy z rodzicami

dla zawodników w wieku 4-7 lat w formie wypoczynku połączonego z mini turniejem.

OBOZY PIŁKARSKIE

– Zgrupowania organizowane przez Trenerów Koordynatorów ośrodka. Zawodnik podpisujący deklaracje gry amatora czyli zgłoszenie do udziału w rozgrywkach. Zobowiązany jest do udziału w obozach piłkarskich