In aktualnosci

SZANOWNI RODZICE – DRODZY ADEPCI SZKÓŁKI AG

Nadszedł właściwy moment, aby po zapewnieniu odpowiedniej ilości zawodników uczestniczących
w projekcie „ARKA NA TWOJEJ DZIELNICY” przejść do kolejnego etapu szkolenia.

Szkolenia intensywniej ukierunkowanego na grę, dającego możliwość gry jak najliczniejszej grupie zawodników oraz jak najlepiej ich do niej przygotowując.   

DLATEGO W SEZONIE 18′ 

# Powołamy drużyny, które będą reprezentować SZKÓŁKĘ AG w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
– spełniając wymogi organizacyjne związane z przystąpieniem do rozgrywek zarząd Fundacji Rafała Murawskiego „Nigdy Nie Zostaniesz Sam” przeniesie struktury organizacyjno-szkoleniowe Szkółki AG do (specjalnie zawiązanego do tego zadania) STOWARZYSZENIA pod nazwą EJSMOND CLUB 

NIEZMIENNIE PROCES SZKOLENIA JAK I JEGO ORGANIZACJA BĘDZIE ZARZĄDZANY PRZEZ TEN
SAM SZTAB ORGANIZACYJNO -SZKOLENIOWY

# Dzięki nawiązanej współpracy z Stowarzyszeniem Inicjatywa Arka Gdynia i Wojskowym Klubem Sportowym „FLOTA” Gdynia stworzymy możliwość dalszego szkolenia oraz udziału w rozgrywkach większej liczbie naszych zawodników
– zawodnicy drużyn Szkółki AG, SI Arka i WKS Flota będą objęci wspólnym programem szkoleniowym 
*wkrótce szczegółowe informacje w/w drużynach, które bedą reprezentowały nas w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej


# ZAWODNICY SZKÓŁKI AG BĘDĄ PRZYGOTOWYWANI DO GRY WEDŁUG 4-ETAPOWEGO PROCESU SZKOLENIOWEGO :  

DZIAŁANIA NABOROWE

#ETAP NABOROWY
DZIECI 4 >>
Obiekt Sportowy Checz
– wprowadzające zajęcia grupowe w formie zabawy

#ETAP POCZĄTKOWY
DZIECI LAT 5-7
FILIE SZKÓŁKI AG
⁃ wprowadzające zajęcia grupowe w formie zabawy
⁃ imprezy sportowo-integracyjne
⁃ turnieje wewnętrzne
⁃ półkolonie, obozy sportowo-integracyjne

#ETAP PRZYGOTOWAWCZY
DZIECI LAT 8-10
FILIE SZKÓŁKI AG
>> szkolenie zasadnicze -monitorowanie postępów
⁃ zajęcia grupowe z akcentem rywalizacji
⁃ imprezy sportowo-integracyjne
⁃ turnieje wewnętrzne i zewnętrzne
⁃ półkolonie, obozy sportowo – przygotowawcze

 

ETAP ROZGRYWKOWY
DZIECI LAT 11
>> drużyny partnerskie
SI ARKA <> EJSMOND CLUB <> WKS FLOTA
& szkolenie średnio zaawansowane – monitorowanie postępów
⁃ zajęcia w wyselekcjonowanych drużynach ukierunkowane na rywalizację meczową
⁃ turnieje zewnętrzne ,gry kontrolne,
– mecze rozgrywek Pomorskiego Związku Piłki Nożnej
⁃ obozy sportowo- przygotowawcze

 

Wkrótce zamieścimy kolejny komunikat, w którego treści będą informacje dotyczące naszych drużyn partnerskich!