Informujemy, iż poniedziałkowe zajęcia 14 października w filii PÓŁNOC zostają ODWOŁANE ze względu na zaadoptowanie sali do potrzeb organizacji uroczystości związanych z Dniem Nauczyciela. 
ZAJĘCIA zostaną ODROBIONE, a o terminie dodatkowych treningów poinformujemy z wyprzedzeniem.